Ürün Detay: Seksiyonel Garaj kapıları
Özellikler:
 Seksiyonel kap?lar h?zl?  trafik ak???n?  sa?layan ; tesisinizi  veya garaj?n?z?  s?caktan ,so?uktan ve tozdan  koruyan ortam?n  havas?n? muhafaza eden  emniyetli   aç?k  görü? sunan ( cam  tak?lma özelli?i ile ) istenilen  boyutta ve renkte  dayan?kl? uzun  ömürlü  kapı seçene?idir.
Teknik Özellikler:

Binan?n ve garaj?n  ?ekline uygun yataklama seçenekleri

8 m geni?lik  5 m yükseklikte  kap?  çözümleri

Is? izolasyonu , lamine cam  pencere seçene?i

Galvaniz çelik , poliüretan  izolasyonlu   sandwich paneller

Manuel kolay aç?labilme  özelli?i