Ürün Detay: Yana Kayar kapı Motorlar?
Özellikler:
Yanakayar?otopark kapıları?i?in tasarlanm???modellerdir.?200 kg ? dan?3000 kg ? ye?kadar?a??rl?ktaki?kapıları?yana do?ru a?maya yarar. Yanakayar kapılarıgenelde?ferforje , profil , ah?ap ve al?minyum malzemeden yap?lan?kap?lara uygulanmaktad?r. Bartech?olarak?kullanmakta?olduğumuz?yanakayar motorlar?m?z?n?tamam???talya?dan?gelmektedir. Yanakayar motorlar?n?genelde?h?zlar??sabit?olmas?na?ra?men?firmam?zda?y?ksek?h?zla a??lan?kap??motorlar??bulunmaktad?r.

Yana kayar kap?  motorlar?  teknik  özellikleri :
Manuel  açma  özelli?i   ( özel  anahtar? ile )
Fotosel  sistemi ( aras?nda araç  varken  kapanmaz )
Uzaktan  kumanda sistemi ( her türlü kontrol  sistemine uyar .)
Fla?ör lamba  ( aç?l?rken  ???kl? uyar? sistemi )