Ürün Detay: Dairesel Aç?l?r kapı Motorlar?
Özellikler:

Dairesel  kap?lar ;   Bariyer  ve yanakayar kapıların  uygulanamad???  yerlerde  tek  kanat  veya  çift  kanat  olarak  çözüm  sa?lamaktad?rlar. Genelde ferforje kap?lara uygulanan bu  motorlar tek kanat olarak  300 kg ‘ ye kadar yük  ta??ma kapasitelidirler.  Dairesel kapıların  güvenlik  aç?s?ndan  en büyük özelli?i  kap?ya otomatik  kilit tak?larak  kap?n?n  d??  müdahaleler ile zorlanarak aç?lmas?n?n  mümkün olmamas?d?r. Bütün kap?  motorlar?nda olduğu  gibi  kanatlı   kap?   motorlar?n?n da   manuel   aç?lma  özelli?i  bulunmaktad?r ,  iste?e  ba?l?  olarak   akü de  sisteme  ilave  edilebilir.Bartech  olarak   kullanmakta  olduğumuz  kanatlı   kap?   motorlar?n?n  tamam?  ?talyan'd?r.