Ürün Detay: Otomatik & Manuel Kapanlar
Özellikler:

Otomatik  kapan  ve  motorlu  engeller   yüksek   güvenlik  gerektiren   binalarda ve  otoparklarda   kullan?lan   endüstiriyel   malzemelerdir...Manuel   kapanlar  basit  sistemler    olup   sadece  istenilen   yönde  araç  geçi?inin   yap?lmas?n?   sa?lamaktad?r.

Otomatik   motorlu   kapanlarda   di?lerin   hareketi   Redüktör –  motor  sistemi  ile  sa?lanmaktad?r. Elektronik  kontrol  sistemi ile  bütün  kumanda sistemlerine  ve  araç    tan?ma  sistemlerine  uygundur.  Otomatik   kapanlarda bütün   otomatik   kapılarım?zda  olduğu  gibi  fotosel  emniyet  sisyemi  ve manuel  aç?lma  özelli?i  bulunmaktad?r.